نمایش 1-9 از 9 نتیجه

دوره آموزش تخصصی وایرلس و شبکه های بیسیم پیشرفته (MTCEWE)

12
12
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره آشنایی افراد با مباحث حرفه ای وایرلس، آنتن، رادیو و طراحی و پیاده سازی لینک های وایرلس Indoor و...
رایگان

دوره آموزش تخصصی مهندسی امنیت شبکه های میکروتیک (MTCSE)

User Avatar
83
83
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره هدف دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی و پیاده سازی شبکه های میکروتیک با امنیت مناسب می باشد. مخاطبین...
رایگان

دوره آموزش اپراتور و کارشناس میکروتیک (MTCNA)

954
954
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره هدف دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد...
رایگان

دوره آموزش کارشناس ارشد مهندسی شبکه (MTCINE)

26
26
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره هدف دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد...
رایگان

دوره آموزشی مهندسی ارشد (MTCIPv6E)

12
12
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره آشنايي افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در...
رایگان

دوره آموزش تخصصی وایرلس و شبکه های بیسیم (MTCWE)

307
307
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی و عیب یابی در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های...
رایگان

دوره آموزش تخصصی مهندسی مدیریت و کنترل ترافیک (MTCTCE)

82
82
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره هدف دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد...
رایگان

دوره آموزش تخصصی مهندسی مسیریابی (MTCRE)

160
160
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آن ها...
رایگان

دوره آموزش تخصصی مهندسی مدیریت کاربران و اکانتینگ ( MTCUME)

102
102
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره هدف دوره آشنایی افراد با چگونگی طراحی، پیاده سازی، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد...
رایگان