نمایش 1-4 از 4 نتیجه

کمپ مهندسی ویپ (ایزابل) Issabel Certified Advanced Engineer (ICAE)

User Avatar
11
11
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره ایزابل از کاراترین و جامع ترین سیستم های تلفنی ویپ کد باز در دنیاست، شاید بسیاری با نام الستیکس...
رایگان

دوره آموزشی Asterisk Fast Start

User Avatar
2
2
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره این دوره جهت تربیت تکنیسین VoIP طراحی شده است به نحوی که بتواند در بازار کار : ...
رایگان

دوره آموزشی مقدماتی Elastix

User Avatar
1
1
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره این دوره جهت تربیت تکنیسین VOIP طراحی شده است به نحوی که بتواند در بازار کار : ...
رایگان

دوره آموزشی Asterisk Advanced

User Avatar
1
1
رایگان
اهداف و نتایج یادگیری دوره این دوره جهت تربیت تکنیسین VoIP طراحی شده است به نحوی که بتواند در بازار کار : ...
رایگان