پرش لینک ها

دوره آموزشی Asterisk Advanced

دوره آموزشی Asterisk Advanced

این دوره جهت تربیت تکنیسین VoIP طراحی شده است به نحوی که بتواند در بازار کار :

  • نیازهای مشتریان در خصوص شبکه های IP Telephony را تشخیص دهد.
  • شبکه‌‌ی مورد نیاز را بعد از فاز شناسایی نیاز طراحی نماید.
  • شبکه طراحی شده را پیاده سازی کند.
  • شبکه پیاده سازی شده را نگهداری ، توسعه داده و در موارد لازم عیب یابی نماید.

مدت زمان

16 ساعت

پیش نیاز

All levels

رئوس مطالب

  • قابلیت های پیشرفته – ارتباط چندین سایت، خطوط دیجیتال E1 – صف تلفنی

Asterisk dialplan syntax and constructs
Effective use of Asterisk features, such as call parking, audio conferencing, and DTMF feature codes
Call monitoring and recording
SIP and IAX protocols
Connecting Asterisk to a VoIP provider
Digital telephony using T1s and E1s
Configuring and manipulating CDR (Call Detail Records) as well as CEL (Channel Event Logging)
Call queues and ACD with Asterisk

واسط های AMI و AGI – ارتباط با پایگاه داده – فکس

Using AMI (Asterisk Manager Interface) to control Asterisk from an external program
Using AGI (Asterisk Gateway Interface) to execute external scripts and connect Asterisk to external APIs
Connecting Asterisk to a relational database such as MySQL
/Faxing with both traditional and T.38 as well as Fax to PDF using Hylafax
Troubleshooting your Asterisk system

مخاطبین دوره

بهتر است افرادی در این دوره شرکت کنند که در حال حاضر دارای دانش کافی برای کارکرد با شبکه های کامپیوتری (Computer Networks) هستند و در نظر دارند که در حوزه شبکه های تلفنی مبتنی بر شبکه های کامپیوتری (IP Telephony) مشغول به کار شوند.

دوره به صورت کمپ ۲ روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ برگزار می گردد.

هزینه دوره شامل کلاس، پذیرایی، نهار(دوره های کمپ) می باشد.

این دوره نیازمند گذراندن پیش نیاز نمی باشد ولی آشنایی مقدماتی با لینوکس و مفاهیم شبکه می تواند دانش پژوهان را در یادگیری هرچه بهتر و سریع تر مفاهیم یاری کند.

همین الان برای ثبت نام در دوره اقدام کنید

ثبت نام...