پرش لینک ها

نظرسنجی دوره ها

فرم نظرسنجی

تاریخ برگزاری
نظم و ترتیب کلی
حضور به موقع مدرس در کلاس
حضور به موقع مدرس در کلاس
عملکرد تدریس
مشخص بودن اهداف آموزشی در هر جلسه
نحوه بیان و انتقال مفاهیم به فراگیران
کاربردی بودن مطالب ارائه شده
بروز و جدید بودن مطالب ارائه شده
میزان استفاده از مثال های کاربردی در طول تدریس
جمع بندی و نتیجه گیری مناسب در پایان تدریس
بیان نکات و موارد مورد نیاز برای آزمون بین المللی
تسلط در پاسخگویی به سوالات و ابهامات فراگیران
مدرس
نحوه برخورد مدرس با فراگیران
نحوه اداره کلاس توسط مدرس
ایجاد انگیزه در فراگیران جهت یادگیری مطالب و تقویت آن
استقبال و استفاده از نظرات،انتقادات و پیشنهادات فراگیران
موارد عمومی
استفاده از وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری
زمان اطلاع رسانی و ثبت نام دوره
شرایط کیفی محل برگزاری دوره
زمان برگزاری (روز و ساعت دوره)
نظم و هماهنگی در اجرای برنامه ها
ارزیابی کلی
ارزیابی کلی فراگیران از دوره

 

نظرسنجی 2

تمایل به شرکت در کدام یک از دوره های دیگر را دارید؟
آیا شرکت در این دوره ها را به دوستان خود پیشنهاد می کنید؟
کدام شیوه اطلاع رسانی را ترجیح می دهید؟