پرش لینک ها

دوره آموزش کارشناس ارشد مهندسی شبکه (MTCINE)

دوره آموزش کارشناس ارشد مهندسی شبکه (MTCINE)

دوره آموزش اپراتور و کارشناس میکروتیک (MTCNA)

آموزش امنیت شبکه های میکروتیک (MTCSE)

دوره آموزش تخصصی مهندسی امنیت شبکه های میکروتیک (MTCSE)

کمپ آموزشی فایروال pfSense

کمپ آموزشی نصب و راه اندازی فایروال pfSense

دوره آموزش MTCEWE

دوره آموزش تخصصی وایرلس و شبکه های بیسیم پیشرفته (MTCEWE)

کمپ مهندسی ویپ (ایزابل) Issabel Certified Advanced Engineer (ICAE)

کمپ مهندسی ویپ (ایزابل) Issabel Certified Advanced Engineer (ICAE)